ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ ห้องเรียนคุณภาพ  By KrUAUNNY

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2567

แผนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คลิปวีดีโอประกอบการสอน

หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=v-gu9cD7Mqc

🌐แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน🌐

ครูผู้สอน

นางสาวจิณณ์ณิตา  ศิริภา(ครูอัญ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1